català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Estalvi energètic

Aplicació, ús i consum d'energia en el nostre entorn

A partir de l'estudi de diferents formes d'energia i de l'anàlisi d'alguns dels principals factors que afecten la temperatura de confort d'un recinte, en aquesta unitat didàctica multimèdia es treballarà per equipar les instal·lacions d'un centre escolar.


Objectius

  • Analitzar i aplicar diverses formes d'estalvi energètic.
  • Reflexionar sobre la importància de les nostres accions quotidianes en el consum responsable de l'energia.
  • Incentiva l'aprenentatge multimèdia en un entorn 2.0.
  • Treballar l'expressió escrita i audiovisual.

Temps aproximat

A partir de les 2 hores


Descripció

Quanta energia s'utilitza en el nostre centre escolar? Pot l'orientació de l'edifici afectar la temperatura de l'interior? Tenen alguna repercussió en l'elevat consum d'energia les nostres accions?

Sobre una plataforma basada en simulacions interactives, es proposa experimentar amb les fonts energètiques que es trobin òptimes per aconseguir la temperatura de confort d'un centre escolar. Una vegada feta la instal·lació, s'anima l'alumnat a crear una campanya escolar que promocioni l'ús responsable de l'energia al centre.

Una vegada comenci l'activitat, cada grup-classe accedirà a un espai web personalitzat on trobarà les eines i la documentació necessàries per fer l'activitat, així com la informació necessària per participar al concurs. També podrá posar-se en contacte i compartir l’experiència amb altres centres participants. En el cas de voler participar al concurs que organitza l’Aula d’energia, s’haurà de publicar el treball fet a la plataforma abans del 27 d’abril de 2012.