català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Buscant alternatives

Com es pot fer un ús racional de l'energia?

Aproximació a diverses fonts energètiques alternatives, posant un èmfasi especial en la solar, aplicant-les a través de simulacions a l'escalfament d’aigua o l'obtenció d'electricitat.


Objectius

  • Aplicar energies alternatives per obtenir aigua calenta, electricitat i calefacció en un centre escolar.
  • Conèixer l'energia fotovoltaica i la tèrmica solar com a energies alternatives i de futur.
  • Apreciar el Sol com una font d'energia neta, no contaminant i inesgotable.
  • Reflexionar sobre la importància de les nostres accions quotidianes en el consum responsable de l'energia.
  • Incentivar l'aprenentatge multimèdia en un entorn 2.0.
  • Treballar l'expressió escrita i audiovisual.

Temps aproximat

A partir de 2 horas


Descripció de l'activitat

Estudi i instal·lació en un centre escolar virtual de les plaques solars i fotovoltaiques per escalfar l'aigua (ACS, aigua calenta sanitària) i aconseguir electricitat.

Reflexió sobre la importància de l'estalvi energètic i la transcendència de la nostra actitud per aconseguir-lo. Les simulacions virtuals interactives tindran un contrapunt tangible en l'elaboració de posts sobre els hàbits en el consum responsable d'energia o en l'ús de l'energia solar.

Una vegada comenci l'activitat, cada grup-classe accedirà a un espai web personalitzat on trobarà les eines i la documentació necessàries per fer l'activitat, així com la informació necessària per participar al concurs. També podrá posar-se en contacte i compartir l’experiència amb altres centres participants. En el cas de voler participar al concurs que organitza l’Aula d’energia, s’haurà de publicar el treball fet a la plataforma abans del 27 d’abril de 2012.