català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Cicle combinat

Amb el gas natural es pot produir electricitat?

Hi ha diverses formes d'obtenir electricitat. Una d'elles, el gas natural, és el centre d'estudi d'una unitat didàctica multimèdia en la qual s'aprofundeix en el procés de les centrals de cicle combinat a gas natural a partir d'animacions interactives, il·lustracions i propostes de treball. Aquest curs, Cicle combinat, una de les activitats més antigues del portal, presenta una nova proposta gràfica.


Objectius

  • Conèixer què és i com funciona una central de cicle combinat.
  • Reflexionar sobre la importància de la reutilització i la recuperació.
  • Incentivar l’aprenentatge multimèdia en un entorn 2.0
  • Treballar l’expressió escrita i audiovisual.

Temps aproximat

A partir de 2 hores


Descripció

Es proposa l'estudi del gas natural com a font productora d'energia elèctrica des d'una base tècnica, ecològica i creativa. Se li ofereixen al professor/a una sèrie de materials perquè pugui adaptar-los de forma flexible a la dinàmica de les classes. El marc teòric va acompanyat de simulacions virtuals interactives.

En una segona fase de l’activitat, es proposa la redacció de posts relacionats amb els continguts estudiats. La publicació dels treballs es farà en un bloc comú a tots els participants.

Una vegada comenci l'activitat, cada grup-classe accedirà a un espai web personalitzat on trobarà les eines i la documentació necessàries per fer l'activitat, així com la informació necessària per participar al concurs. També podrá posar-se en contacte i compartir l’experiència amb altres centres participants. En el cas de voler participar al concurs que organitza l’Aula d’energia, s’haurà de publicar el treball fet a la plataforma abans del 27 d’abril de 2012.