català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Entre Dades

Viu l’aventura de l’estadística! Estudi dels usos i hàbits de consum d’energia

Activitat de recollida i anàlisi de dades.

L’activitat més antiga del portal s’ha renovat amb nous formularis i preguntes. Aquests canvis, van acompanyats d’una nova proposta gràfica.


Objectius

 • Estudiar els hàbits socials del consum de les energies des d'una perspectiva científica.
 • Aprofundir en el coneixement de les energies fòssils i, sobretot, del gas natural.
 • Realitzar enquestes i anàlisis de dades de forma realista.
 • Aprendre a llegir i interpretar estudis estadístics aplicant-los a la realitat.
 • Familiaritzar-se amb l'ús de bases de dades online.
 • Establir hipòtesis. Investigar i arribar a conclusions.
 • Incentivar l'aprenentatge multimèdia en un entorn 2.0.
 • Treballar l'expressió escrita i audiovisual.

Temps aproximat

Unes 8 hores.


Descripció

Quin ús fem de l'energia? Com afecten els canvis de temperatura en el consum energètic? Canvien els usos energètics segons l'edat? Quines repercussions té el consum d'energia en el medi ambient? Seguint les pautes de l'estadística, es proposa als alumnes que estudiïn els usos i hàbits de consum d'energia. L'activitat estarà estructurada en:

 • Acotació de paràmetres a estudiar.
 • Treball de camp.
 • Introducció de dades.
 • Interrogació de la base de dades.
 • Anàlisi de les dades.
 • Redacció i publicació de les conclusions

Es proposa als alumnes que es converteixin en analistes i estudiïn els usos i el consum d'energia. El resultat final serà la creació i publicació d'un post de conclusions en un bloc comú per a tots els participants a aquesta activitat. Per fer-lo, els alumnes disposaran d'una base de dades online que podran interrogar per obtenir gràfics i les dades necessàries per a l'anàlisi.

Els centres podran dissenyar-se un calendari propi de treball, sempre que es compleixi amb la data límit de lliurament de l'article.

Per a un bon desenvolupament de l'activitat, els centres tindran el suport d'un animador telemàtic que, sota l'aparença d'un cap de secció d'una revista especialitzada en gas natural, guiarà en tot moment els participants.

Una vegada comenci l'activitat, cada grup-classe accedirà a un espai web personalitzat on trobarà les eines i la documentació necessàries per fer l'activitat, així com la informació necessària per participar al concurs. També podrá posar-se en contacte i compartir l’experiència amb altres centres participants. En el cas de voler participar al concurs que organitza l’Aula d’energia, s’haurà de publicar el treball fet a la plataforma abans del 27 d’abril de 2012.