català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Guia didàctica de l'activitat Buscant alternatives

Com es pot fer un ús racional de l'energia?

SUMARI

 • Calendari
 • Material
 • Animació telemàtica
 • Abans de res...
 • Simulació: L'energia solar
  • Objectius
  • Procediment
 • Simulació: Hàbits de consum responsable
  • Objectius
  • Procediment
 • Xarxa 2.0: Post
  • Objectius
  • Procediment
 • Idiomes
 • Imatges
 • Concurs

Calendari

Es podrà accedir a l'activitat a partir del 2 de novembre de 2011. Cada grup-classe es podrà organitzar el calendari com millor li convingui. És important lliurar el post abans del 27 abril de 2012 si es vol participar en el concurs.


Material

 • Continguts textuals
 • Simulacions interactives
 • Activitats
 • Il·lustracions
 • Documentació complementària sobre el gas natural
 • Banc d'imatges

Animació telemàtica

Els alumnes estaran guiats en tot moment per un tutor virtual. En aquest cas, tenint en compte que l'activitat es mou entorn d'una publicació online, un bloc, qui exercirà aquest rol serà l'editora Margarita Torres.

L'adreça de correu electrònic de Margarita és:
auladeenergia@gasnaturalfenosa.com (Editora)

De tota manera, l'autèntica vida i ritme de l'activitat serà la que els alumnes donin a la Xarxa 2.0. A més de l'espai on trobaran el bloc per penjar els treballs, també és un entorn que compartiran amb tots els centres que s'hagin inscrit a la mateixa activitat. Quan accedeixin a la Xarxa 2.0, el primer que apareixerà és l'apartat Moviment. Es tracta d'un mur on es mostra l'activitat que hi ha hagut al web de l'activitat. Si un grup ha penjat un post nou al bloc comú, apareixerà reflectit. També es mostraran els estats que escriguin els centres. Si algú vol compartir un vídeo o un article que li ha agradat molt, només ha de penjar-lo. Un grup pot explicar que són festes al seu poble o que han anat d'excursió. La dinàmica és la mateixa que la de les més conegudes comunitats virtuals que hi ha actualment a Internet.


Abans de res...

Proposem que els alumnes treballin en parelles o en grups de tres. Des de l'àrea d'administració, www.auladeenergia.com/profesor, el docent pot obrir tants grups de treball com vulgui.
A la Xarxa 2.0, els grups donats d'alta es podran presentar als altres a través de l'apartat Perfil. En aquest espai podran penjar informació sobre ells i canviar el nom d'usuari amb el qual volen que se’ls conegui a la Xarxa. De vegades, al docent li pot interessar etiquetar internament un grup com 2C, però, a la part pública, davant els altres, és més pràctic presentar-se amb el nom del centre o un altre amb el qual els alumnes se sentin més còmodes i representats.
En el cas que el docent prefereixi crear un grup únic amb tots els alumnes, dos o tres representants de la classe poden ser els encarregats de redactar i donar un toc personal a la presentació.


Simulació: Energia solar

Objectius
 • Observar el Sol com una font d'energia neta, no contaminant i inesgotable.
 • Aproximar-se a l'energia solar tèrmica i fotovoltaica.
 • Relacionar l'impacte mediambiental i econòmic en l'ús de l'energia solar.

Procediments

Abans de començar la simulació, el professor/a pot fer un exercici pràctic molt simple, però il·lustratiu: posar un glaçó de gel al sol per veure com es fon. A partir d'aquí, pot preguntar a la classe què descriguin el que ha passat. La conclusió final serà que el Sol escalfa. Si és així, per què no aprofitar-ho per escalfar l'aigua de les nostres llars, per exemple?

La primera part de la simulació de Buscant alternatives, s'introdueix als alumnes l'energia solar tèrmica i fotovoltaica: què són, com es generen, quin és el seu cost mediambiental i econòmic, etc.


Simulació: Hàbits de consum responsable

Objectius
 • Reflexionar sobre accions que es poden fer per estalviar energia.

Procediments

La segona part de la simulació ens trasllada a una escola virtual. Els alumnes han d'accedir a les diferents estances i resoldre minjocs relacionats amb accions que podem fer per estalviar energia.

Un cop hagin acabat, el professor/a pot demanar als alumnes que pensin si hi ha alguna cosa més que podrien fer al centre escolar i a casa per estalviar energia.


Xarxa 2.0: Post

Objectius
 • Elaborar i editar un article / post periodístic relacionat amb el que s'ha treballat a la unitat didàctica de Buscant altrernatives.
 • Aprendre a documentar-se i estructurar la informació.
 • Expressar per escrit els coneixements: escriure per ser llegits.
 • Utilitza recursos multimèdia.
 • Valorar el treball dels companys.
Procediments

Els alumnes escriuen i editen un post.

Es proposa realitzar un exercici que serveixi a l'alumnat per organitzar i digerir els conceptes treballats a la unitat didàctica.

Agrupats en equips de tres (si pot ser els mateixos que han fet la feina fins ara), els alumnes elaboraran un post. Aquest post (poden ser més d'un) formarà part d'un bloc que donaran vida tots els centres inscrits a la mateixa activitat. Es tracta d'un projecte col·lectiu que pretén posar en comú els coneixements i treballs fets. Aquest bloc es trobarà a la Xarxa 2.0 de l'activitat.

A partir del que s’ha vist a la simulació i debatut a classe, recomanem que escriguin una llista sobre els temes que els agradaria tractar en el seu post. Han de pensar sobre què volen tractar i preguntar-se com ho faran, ja que un post permet posar text, imatge, enllaços, vídeos, so... Un post pot ser un text reflexiu, una entrevista gravada, una presentació en Power point, etc. Es tracta de saber què es vol dir i quina és la millor manera de comunicar-ho. És important que el professor/a els doni idees sobre les múltiples possibilitats d'enfocar un mateix tema. En l'apartat de Documents trobareu informació sobre gèneres periodístics, estil i redacció i claus per a l'elaboració del post.

Un cop els grups hagin decidit el tema, el contingut i el tipus de presentació, prepararan el seu post. Abans de publicar-lo al bloc de la Xarxa 2.0 de la qual formen part, presentaran un document amb el treball fet al professor perquè el revisi. És molt important que l'alumnat sigui conscient que ha de ser rigorós en el tractament de la informació.

Els equips de redacció corregeixen els seus posts segons les indicacions realitzades pel professor/a i els pengen al web. Dins de la Xarxa 2.0 els alumnes podran accedir a un editor que els permetrà copiar el text, afegir enllaços, vídeos de Youtube o Vimeo, etc.

Una vegada finalitzat i publicat el post, els alumnes podran llegir els dels seus companys ja que quedaran visibles al bloc. En el cas que algun grup de redacció no quedi satisfet amb el resultat del seu post, sempre pot modificar-lo.

És recomanable que els alumnes llegeixin els post dels altres centres participants, facin preguntes i comentaris. Ja que poden publicar tants post com vulguin, en poden generar de nous a partir dels continguts presentats pels seus companys de xarxa.


Idiomes

En el moment de donar-se d'alta, el docent pot triar entre castellà, català i gallec. Aquesta elecció influirà en l'idioma en què es presentaran les activitats a l'alumnat. Cada grup-classe pot utilitzar la llengua que vulgui per redactar els seus post. De fet, us animem a fer-ho. De tota manera, com que s’ha de posar en comú els treballs entre els centres, potser us interessi afegir una traducció o explicació en una altra de les llengües, especialment, el castellà.


Imatges

Al web de l'activitat, els alumnes trobaran un banc d'imatges que poden usar per il·lustrar els articles. En cas que triïn una fotografia que no estigui en aquest banc, el professor/a haurà d'escriure a: auladeenergia@gasnaturalfenosa.com indicant que autoritza la seva publicació al web. S'entén que qualsevol imatge del perfil o en la Xarxa 2.0 en general ha estat validada pel docent responsable. El centre es fa responsable dels permisos de les imatges on apareixen menors.


Concurs

Se celebrarà un concurs entre tots els centres que hagin publicat com a mínim un post abans del 27 d'abril de 2012 a alguna de les activitats de l'Aula d'energia durant el curs 2011 - 2012. S'establirà un premi especial de desè aniversari per al millor grup-classe 2.0 en cadascuna de les següents categories:

 • 6è de Primària
 • 1r i 2n d'ESO
 • 3r i 4t d'ESO
 • 1r i 2n de Batxillerat

S'analitzaran els continguts dels post publicats i la seva presentació. També es tindran en compte l'aprofitament de les eines multimèdia, la participació a la Xarxa 2.0, la interacció amb els altres centres i la contribució al bloc comú de l'activitat.