català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Guia didàctica de l'activitat Cicle combinat

Electricitat a partir de gas natural

SUMARI

 • Calendari
 • Material
 • Animació telemàtica
 • Abans de res...
 • Simulació: La central de cicle combinat
  1. Objectius
  2. Procediments
 • Xarxa 2.0: Post
  1. Objectius
  2. Procediments
 • Idiomes
 • Imatges
 • Concurs

Calendari

Es podrà accedir a l'activitat a partir del 2 de novembre de 2011. Cada grup-classe es podrà organitzar el calendari com millor li convingui. És important lliurar el post abans del 27 abril de 2012 si es vol participar en el concurs.


Material

 • Continguts textuals
 • Simulacions interactives
 • Activitats
 • Il·lustracions
 • Documentació complementària sobre el gas natural
 • Banc d'imatges

Animació telemàtica

Els alumnes estaran guiats en tot moment per tutors virtuals. En aquest cas, tenint en compte que l'activitat es mou entorn d'una publicació online, un bloc, el tutor virtual serà l'editora Margarita Torres.

L'adreça de correu/e de la Margarita és:
auladeenergia@gasnaturalfenosa.com (Editora)

De tota manera, l'autèntica vida i ritme de l'activitat serà la que els alumnes donin a la Xarxa 2.0. A més de l'espai on trobaran el bloc per penjar els treballs, també és un entorn que compartiran amb tots els centres que s'hagin inscrit a la mateixa activitat. Quan accedeixin a la Xarxa 2.0, el primer que apareixerà és l'apartat Moviment. Es tracta d'un mur on es mostra l'activitat que hi ha hagut al web de l'activitat. Si un grup ha penjat un post nou al bloc comú, apareixerà reflectit. També es mostraran els estats que escriguin els centres. Si algú vol compartir un vídeo o un article que li ha agradat molt, només ha de penjar-lo. Un grup pot explicar que són festes al seu poble o que han anat d'excursió. La dinàmica és la mateixa que la de les més conegudes comunitats virtuals que hi ha actualment a Internet.


Abans de res...

Proposem que els alumnes treballin en parelles o en grups de tres. Des de l'àrea d'administració, www.auladeenergia.com/profesor, el docent pot obrir tants grups de treball com vulgui.
A la Xarxa 2.0, els grups donats d'alta es podran presentar als altres a través de l'apartat Perfil. En aquest espai podran penjar informació sobre ells i canviar el nom d'usuari amb el qual volen que se’ls conegui a la Xarxa. De vegades, al docent li pot interessar etiquetar internament un grup com 2C, però, a la part pública, davant els altres, és més pràctic presentar-se amb el nom del centre o un altre amb el qual els alumnes se sentin més còmodes i representats.
En el cas que el docent prefereixi crear un grup únic amb tots els alumnes, dos o tres representants de la classe poden ser els encarregats de redactar i donar un toc personal a la presentació.


Simulació interactiva: La central de cicle combinat

Presentació de l'activitat

Abans de començar l'activitat, el professor/a pot demanar als alumnes que diguin en veu alta si coneixen alguna forma d'obtenció d'electricitat. A mesura que van fent les seves intervencions, el professor/a pot preguntar si alguna vegada han vist un molí de vent, plaques solars, etc.


Benvinguts/des a la ciutat!

En grups reduïts, els alumnes posen en marxa la simulació. Partint del creixement que experimenta la ciutat, es proposa que observin la dependència que cada vegada més tenim de l'electricitat, però també, el trastorn que suposa per al medi ambient aquest consum.


Què és una Central de cicle combinat? / Com funciona? / Diferències entre una central de cicle combinat i una central tèrmica convencional

Objectius

 • Conèixer què és i per a què serveix una central de cicle combinat.
 • Localitzar els elements principals de la central de cicle combinat.
 • Introduir-se en el funcionament d'una central de cicle combinat.
 • Familiaritzar-se amb les principals característiques de la central de cicle combinat.
 • Comparar la central de cicle combinat amb una central tèrmica convencional.
 • Investigar els avantatges i els inconvenients de la central de cicle combinat.

Procediments

Una vegada finalitzada l'animació de la ciutat, automàticament es passa a una nova pantalla en la qual s'introdueix el cicle combinat com a alternativa als processos convencionals d'obtenció d'electricitat. Aquesta fase consta de dues parts: una primera en la qual es presenta la central de cicle combinat i una segona en la qual es comparen els resultats amb els de la central tèrmica convencional.

Seguint en grups reduïts, els alumnes poden posar en funcionament la central de cicle combinat i observar el recorregut. Posteriorment, si fan un clic a la pestanya de Documentació de la part superior, poden llegir la informació relacionada i seguir la simulació pas a pas per a un millor comprensió del contingut treballat.

Després, fent un clic a les gràfiques de la part inferior, podran comparar la central de cicle combinat amb la tèrmica convencional. El professor/a pot proposar als alumnes que facin una taula. Per exemple:

 

Central Tèrmica Convencional a:

Central Cicle Combinat a:

   
 

gas natural

fueloil

carbó

gas natural

Etapes de generació d'electricitat

       

Turbines

       

Eficiència %

       

CO2

       

SO2

       

NOx

       

Una vegada s'ha treballat la simulació i els alumnes n’han tret conclusions, es posen a llegir el text referent a les característiques de la central de cicle combinat que trobaran a la pestanya de Documentació de la part inferior.

La comparació entre centrals acabarà amb la decisió dels alumnes sobre quines centrals instal·laran a la ciutat. En aquest cas, la combinació triada donarà uns resultats d'eficiència o uns altres.


Xarxa 2.0: Post

Objectius

 • Elaborar i editar un article / post periodístic relacionat amb el que s'ha treballat a la unitat didàctica de Cicle combinat.
 • Aprendre a documentar-se i estructurar la informació.
 • Expressar per escrit els coneixements: escriure per ser llegits.
 • Utilitza recursos multimèdia.
 • Valorar el treball dels companys.

Procediments

Els alumnes escriuen i editen un post.
Es proposa realitzar un exercici que serveixi a l'alumnat per organitzar i digerir els conceptes treballats a la unitat didàctica.

Agrupats en equips de tres (si pot ser els mateixos que han fet la feina fins ara), els alumnes elaboraran un post. Aquest post (poden ser més d'un) formarà part d'un bloc que donaran vida tots els centres inscrits a la mateixa activitat. Es tracta d'un projecte col·lectiu que pretén posar en comú els coneixements i treballs fets. Aquest bloc es trobarà a la Xarxa 2.0 de l'activitat.

A partir del que s’ha vist a la simulació i debatut a classe, recomanem que escriguin una llista sobre els temes que els agradaria tractar en el seu post. Han de pensar sobre què volen tractar i preguntar-se com ho faran, ja que un post permet posar text, imatge, enllaços, vídeos, so... Un post pot ser un text reflexiu, una entrevista gravada, una presentació en Power point, etc. Es tracta de saber què es vol dir i quina és la millor manera de comunicar-ho. És important que el professor/a els doni idees sobre les múltiples possibilitats d'enfocar un mateix tema. En l'apartat de Documents trobareu informació sobre gèneres periodístics, estil i redacció i claus per a l'elaboració del post.

Un cop els grups hagin decidit el tema, el contingut i el tipus de presentació, prepararan el seu post. Abans de publicar-lo al bloc de la Xarxa 2.0 de la qual formen part, presentaran un document amb el treball fet al professor perquè el revisi. És molt important que l'alumnat sigui conscient que ha de ser rigorós en el tractament de la informació.

Els equips de redacció corregeixen els seus posts segons les indicacions realitzades pel professor/a i els pengen al web. Dins de la Xarxa 2.0 els alumnes podran accedir a un editor que els permetrà copiar el text, afegir enllaços, vídeos de Youtube o Vimeo, etc.

Una vegada finalitzat i publicat el post, els alumnes podran llegir els dels seus companys ja que quedaran visibles al bloc. En el cas que algun grup de redacció no quedi satisfet amb el resultat del seu post, sempre pot modificar-lo.

És recomanable que els alumnes llegeixin els post dels altres centres participants, facin preguntes i comentaris. Ja que poden publicar tants post com vulguin, en poden generar de nous a partir dels continguts presentats pels seus companys de xarxa.


Idiomes

En el moment de donar-se d'alta, el docent pot triar entre castellà, català i gallec. Aquesta elecció influirà en l'idioma en què es presentaran les activitats a l'alumnat. Cada grup-classe pot utilitzar la llengua que vulgui per redactar els seus post. De fet, us animem a fer-ho. De tota manera, com que s’ha de posar en comú els treballs entre els centres, potser us interessi afegir una traducció o explicació en una altra de les llengües, especialment, el castellà.


Imatges

Al web de l'activitat, els alumnes trobaran un banc d'imatges que poden usar per il•lustrar els articles. En cas que triïn una fotografia que no estigui en aquest banc, el professor/a haurà d'escriure a: auladeenergia@gasnaturalfenosa.com indicant que autoritza la seva publicació al web. S'entén que qualsevol imatge del perfil o en la Xarxa 2.0 en general ha estat validada pel docent responsable. El centre es fa responsable dels permisos de les imatges on apareixen menors.


Concurs

Se celebrarà un concurs entre tots els centres que hagin publicat com a mínim un post abans del 27 d'abril de 2012 a alguna de les activitats de l'Aula d'energia durant el curs 2011 - 2012. S'establirà un premi especial de desè aniversari per al millor grup-classe 2.0 en cadascuna de les següents categories:

 • 6è de Primària
 • 1r i 2n d'ESO
 • 3r i 4t d'ESO
 • 1r i 2n de Batxillerat

S'analitzaran els continguts dels post publicats i la seva presentació. També es tindran en compte l'aprofitament de les eines multimèdia, la participació a la Xarxa 2.0, la interacció amb els altres centres i la contribució al bloc comú de l'activitat.