català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Guia didàctica de la activitat d’El gran test de l'energia

Col·labora amb altres centres per construir un gran test sobre energia.

SUMARI

 • Calendari
 • Material
 • Animació telemàtica
 • Abans de res...
 • Objectius
 • Fase 1: Redacció
  1. Objectius
  2. Procediments
 • Fase 2: Les preguntes
  1. Objectius
  2. Procediments
 • Fase 3: A jugar!
  1. Objectius
  2. Procediments
 • Idiomes
 • Imatges
 • Concurs

Calendari

L’activitat començarà el 9 de gener del 2012. Com que es tracta d’una activitat en col·laboració amb altres centres, és important seguir les fases de treball:

Fase 1: Redacció –Del 9 al 29 de gener de 2012

 • Elecció del tema a treballar.
 • Redacció dels post sobre el tema escollit.
 • Publicació dels post a la Xarxa 2.0.

Fase 2: Les preguntes – Del 30 de gener de 2012 al 13 de febrer de 2012

 • Intercanvi de post entre els centres participants.
 • Redacció de les preguntes per a El gran test.
 • Introducció de les preguntes a l’editorial d’El gran test de la energia.

Fase 3: A jugar! – A partir del 14 de febrer de 2012

 • Publicació d’El gran test de l’energia.
 • Posada a prova dels coneixements adquirits jugant a El gran test de l’energia.

Material

 • Continguts textuals
 • Activitats
 • Il·lustracions
 • Documentació complementària sobre el gas natural
 • Banc d'imatges
 • Editor d’El gran test de l’energia

Animació telemàtica

Els alumnes estaran guiats en tot moment per tutors virtuals. En aquest cas, tenint en compte que l'activitat es mou entorn d'una publicació online, un bloc, el tutor virtual serà l'editora Margarita Torres.

L'adreça de correu electrònic de la Margarita és:
auladeenergia@gasnaturalfenosa.com (Editora)

De tota manera, l'autèntica vida i ritme de l'activitat serà la que els alumnes donin a la Xarxa 2.0. A més de l'espai on trobaran el bloc per penjar els treballs, també és un entorn que compartiran amb tots els centres que s'hagin inscrit a la mateixa activitat. Quan accedeixin a la Xarxa 2.0, el primer que apareixerà és l'apartat Moviment. Es tracta d'un mur on es mostra l'activitat que hi ha hagut al web de l'activitat. Si un grup ha penjat un post nou al bloc comú, apareixerà reflectit. També es mostraran els estats que escriguin els centres. Si algú vol compartir un vídeo o un article que li ha agradat molt, només ha de penjar-lo. Un grup pot explicar que són festes al seu poble o que han anat d'excursió. La dinàmica és la mateixa que la de les més conegudes comunitats virtuals que hi ha actualment a Internet.


Abans de res...

Proposem que els alumnes treballin en parelles o en grups de tres. Des de l'àrea d'administració, www.auladeenergia.com/profesor, el docent pot obrir tants grups de treball com vulgui.

A la Xarxa 2.0, els grups donats d'alta es podran presentar als altres a través de l'apartat Perfil. En aquest espai podran penjar informació sobre ells i canviar el nom d'usuari amb el qual volen que se’ls conegui a la Xarxa. De vegades, al docent li pot interessar etiquetar internament un grup com 2C, però, a la part pública, davant els altres, és més pràctic presentar-se amb el nom del centre o un altre amb el qual els alumnes se sentin més còmodes i representats.

En el cas que el docent prefereixi crear un grup únic amb tots els alumnes, dos o tres representants de la classe poden ser els encarregats de redactar i donar un toc personal a la presentació.


Objectius

 • Aprofundir en el coneixement de les energies.
 • Fomentar un esperit crític respecte les energies.
 • Treballar l'expressió escrita elaborant els continguts d'un post periodístic.
 • Aprendre a interpretar i explicar la realitat de forma escrita, oral i audiovisual.
 • Aprendre a buscar, seleccionar, estructurar i redactar informació des de diferents fonts.
 • Treballar en col·laboració amb altres centres.
 • Incentivar l'aprenentatge multimèdia en un entorn 2.0.

Fase 1: Redacció – Del 9 al 29 de gener de 2012

Els grups de treball trien un tema de la llista de l'activitat sobre el qual realitzaran un post que publicaran a la Xarxa 2.0.

Objectius
 • Escollir un tema
 • Elaborar i editar un article / post periodístic relacionat amb el que s'ha treballat en la unitat didàctica de Vehicles a gas.
 • Aprendre a documentar i estructurar la informació.
 • Expressar per escrit els nostres coneixements: escriure per ser llegits.
 • Utilitza recursos multimèdia.
Procediments

El primer pas és triar el tema sobre el qual se centrarà el treball dels alumnes. En el cas que el docent hagi donat d'alta en l'àrea d'administració un únic grup amb tot l'alumnat, s'haurà d’escollir un tema. Si ha optat per crear més d'un grup, s'haurà de triar un tema diferent per a cada un d'ells.

Els grups trobaran el llistat de temes quan accedeixin a la web de l'activitat del gran test de l'energia. Només estarà actiu del 9 al 29 de gener del 2012. L'elecció del tema s'ha de meditar ja que, un cop el grup l'hagi seleccionat a la llista fent clic, ja no podrà canviar ni cap altre grup el podrà triar. Per aquest motiu, recomanem que s'obri un debat a classe i una votació amb la llista de temes per saber quin és el tema que es vol tractar. Tot i que el llistat estarà actiu durant tres setmanes, els grups que accedeixin abans al web tindran un ventall més ampli de temes. Un cop presa la decisió, ha de marcar el tema triat en la llista de la web perquè pugui assignar.

A partir d'aquest moment, els alumnes elaboren, escriuen i publiquen un post (poden ser més d'un) que formarà part d'un bloc al qual donaran vida tots els centres inscrits a la mateixa activitat. Es tracta d'un projecte col·lectiu que pretén posar en comú els coneixements i treballs realitzats. Aquest bloc es trobarà a la Xarxa 2.0 de l'activitat.

Els alumnes han de pensar com volen enfocar el tema triat i preguntar-se com ho faran, ja que un post permet posar text, imatge, enllaços, vídeos, so... Un post pot ser un text reflexiu, una entrevista gravada, una presentació en Power point, etc. Es tracta de saber què es vol dir i quina és la millor manera de comunicar-ho. És important que el professor/a els doni idees sobre les múltiples possibilitats d'enfocar un mateix tema. En l'apartat de Documents trobareu informació sobre gèneres periodístics, estil i redacció i claus per a l'elaboració de post. Per aquesta activitat, pot ser molt útil que els alumnes realitzin les simulacions de les altres propostes d’El gran test de l'energia: Vehicles a gas, Cicle combinat, Molins de vent, Buscant alternatives o Estalvi energètic.

Un cop els grups hagin decidit el tema, el contingut i el tipus de presentació, prepararan el seu post. Abans de publicar al bloc de la Xarxa 2.0 de la qual formen part, presentaran un document amb el treball realitzat al professor perquè el corregeixi. És molt important que l'alumnat sigui conscient que ha de ser rigorós en el tractament de la informació, ja que el que diguin serà el punt de partida que alimentaran els continguts d’El gran test de l'energia.

Els equips de redacció corregeixen els seus posts segons les indicacions realitzades pel professor/a i els pengen al web. Dins de la Xarxa 2.0 els alumnes podran accedir a un editor que els permetrà copiar el text, afegir enllaços, vídeos de Youtube o Vimeo, etc.

Una vegada finalitzat i publicat el post, els alumnes podran llegir els dels seus companys ja que quedaran visibles al bloc. En el cas que algun grup de redacció no quedi satisfet amb el resultat del seu post, sempre pot modificar-lo.

Els post de tots els centres que participin en El gran test de l'energia es publicaran al bloc comú de la Xarxa 2.0.

Cada grup pot penjar els post que vulgui (mínim un) abans del 29 de gener del 2012.


Fase 2: Les preguntes – Del 30 de gener de 2012 al 13 de febrer de 2012

Els grups de treball llegeixen el treball dels companys d'altres centres i preparen les preguntes per El gran test de l'energia.

objectius
 • Valorar el treball dels companys.
 • Treballar la comprensió lectora.
 • Redactar preguntes a partir de continguts existents.
 • Utilitzar una base de dades.

Procediments

El dia 30 de gener de 2012, Margarita Torres penjarà al web al qual accedeixen els grups de treball d’El gran test de l'energia un missatge on s'hauran creuat els centres. A cada grup se'ls assignarà el treball d'un altre. Així doncs, els alumnes hauran d'accedir al bloc comú de la Xarxa 2.0 i llegir tots els treballs-post que hagi publicat el grup que se li hagi assignat. A partir d'aquí, ha de redactar les preguntes per a El gran test de l'energia. És recomanable que els alumnes llegeixin els post dels altres centres participants, facin preguntes i comentaris.

En grups, els alumnes prepararan les preguntes per El gran test de l'energia. Les preguntes han de tenir una resposta clara i demostrable. Per exemple: Quantes turbines té una central de cicle combinat? En aquest cas, la resposta és dos. És una cosa empírica i demostrable. Per a cada pregunta, hauran d'escriure quatre respostes. Una serà la correcta, les altres, incorrectes. S'han d'evitar opcions que puguin portar a la confusió o ser ambigües. És aconsellable que els alumnes escriguin en un document les preguntes tipus test i les presentin al professor/a abans de publicar perquè les revisi.

Un cop tinguin el vistiplau, els alumnes ja podran pujar les preguntes a la base de dades que trobaran a la web del gran test de l'energia. Quan ho facin, han de marcar la resposta vàlida. Es poden preparar tantes qüestions com es vulguin.


Fase 3: A jugar! – A partir del 14 de febrer de 2012

S'obre El gran test de l'energia. Tothom ja pot jugar-hi.
Objectius

 • Valorar el resultat del treball realitzat.
 • Posar a prova els coneixements adquirits.
 • Passar-s'ho bé amb un joc realitzat pels alumnes i fet en col·laboració.

Procediments

A partir del 14 de febrer al web de l'activitat apareixerà un nou apartat: El gran test de l'energia. Els/les alumnes podran jugar a posar a prova els seus coneixements sobre energia. De forma aleatòria, apareixeran les preguntes que tots els centres participants hauran introduït. Com més se n’hagin escrit, més variat i entretingut serà.


Idiomes

En el moment de donar-se d’alta, el docent pot escollir entre castellà, català o gallec. Aquesta tria influirà en l’idioma en què es presentaran les activitat a l’alumnat. Cada grup-classe pot fer servir la llengua que vulgui per redactar el seu post. De fet, us animem a fer-ho. En el cas d’El gran test de l’energia, com que es tracta d’una activitat en col·laboració, es farà servir el castellà com a llengua vehicular. Així doncs, tots els treballs haurien d’anar acompanyats de la traducció a aquest idioma.


Imatges

Al web de l'activitat, els alumnes trobaran un banc d'imatges que poden usar per il·lustrar els articles. En cas que triïn una fotografia que no estigui en aquest banc, el professor/a haurà d'escriure a: auladeenergia@gasnaturalfenosa.com indicant que autoritza la seva publicació al web. S'entén que qualsevol imatge del perfil o en la Xarxa 2.0 en general ha estat validada pel docent responsable. El centre es fa responsable dels permisos de les imatges on apareixen menors.


Concurs

Se celebrarà un concurs entre tots els centres que hagin publicat com a mínim un post abans del 27 d'abril de 2012 a alguna de les activitats de l'Aula d'energia durant el curs 2011 - 2012. S'establirà un premi especial de desè aniversari per al millor grup-classe 2.0 en cadascuna de les següents categories:

 • 6è de Primària
 • 1r i 2n d'ESO
 • 3r i 4t d'ESO
 • 1r i 2n de Batxillerat

S'analitzaran els continguts dels post publicats i la seva presentació. També es tindran en compte l'aprofitament de les eines multimèdia, la participació a la Xarxa 2.0, la interacció amb els altres centres i la contribució al bloc comú de l'activitat.