català  /  castellano
Accés a l'activitat
Usuari:    Contrasenya :    
 

Molins de vent

Estudi, anàlisi i debat sobre l’energia eòlica.

Reflexió al voltant de la relació de la humanitat amb l’energia.


Objectius

  • Prendre consciència del tipus de societat en el qual vivim i la seva relació amb el consum energètic.
  • Descobrir el grau d’incidència d’algunes de les nostres activitats quotidianes en el consum energètic i el seu impacte medioambiental.
  • Reflexionar sobre possibles alternatives energètiques.
  • Incentivar l’aprenentatge multimèdia en un entorn 2.0.
  • Treballar l’expressió escrita i audiovisual.

Temps aproximat

A partir de 2 hores


Descripció

Som l’única espècie que ha après a controlar l’energia externa per mantenir i ampliar les seves activitats. La petjada ecològica és aquest fragment del planeta que necessitem cada un de nosaltres per satisfer el model de vida que hem escollit. Aquesta marca consumeix energia i espai. A aquesta activitat es proposa una reflexió sobre la relació de les persones amb l’energia, el consum i com es presenta el futur. A partir d’aquí, es fa un exercici interactiu en el que s’aprofundeix en els punts a favor i en contra de l’energia eòlica com una alternativa actual i real.

Com a part del treball, es proposa la creació de posts relacionats amb els continguts estudiats. La publicació dels projectes es farà en un bloc comú a tots els participants.

Una vegada comenci l'activitat, cada grup-classe accedirà a un espai web personalitzat on trobarà les eines i la documentació necessàries per fer l'activitat, així com la informació necessària per participar al concurs. També podrá posar-se en contacte i compartir l’experiència amb altres centres participants. En el cas de voler participar al concurs que organitza l’Aula d’energia, s’haurà de publicar el treball fet a la plataforma abans del 27 d’abril de 2012.